1. Teekkaritalon vuokrasopimus oikeuttaa asiakkaan käyttöön koko kiinteistön ja sen pihan lukuunottamatta ulkovarastoa, keittiön varastoa, yläkerran toimistohuoneita ja teknisiä tiloja.

2. Vuokrahinta käsittää kaksi tuntia normaalia siivousta. Mikäli siivoojalla menee siivouksessa tätä kauemmin tai kohde sisältää normaalia vaativampaa siivousta laskutetaan tästä aiheutuneet kulut asiakkaalta. Piha-alueen siivous ei kuulu vuokrahintaan vaan asiakas on velvollinen siivoamaan jälkensä myös pihalta. Ylimääräisestä pihan siivouksesta laskutetaan siitä aiheutuneet kulut.

3. Vuokralainen on vastuussa tiloista vuokra-ajan, joka on vuokrapäivän kello 16:sta seuraavan päivän klo 10:een. Tämä käsittää myös pihan ja välittömän lähialueen. Mikäli vuokralainen aiheuttaa vahinkoja kiinteistölle, sen irtaimistolle tai ympäristölle, on vuokralainen velvollinen korvaamaan kaikki vahingoista aiheutuneet kulut. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneista vahingoista Teekkarilupi Oy:lle viivytyksettä.

4. Teekkarilupi Oy:n edustaja tarkastaa kiinteistön, sen irtaimiston ja ympäristön kunnon ennen ja jälkeen vuokra-ajan. Mikäli kiinteistön, sen irtaimiston tai ympäristön kunto on vuokra-aikana olennaisesti vaurioitunut, on vuokralainen velvollinen korvaamaan vauriot ja Teekkarilupi Oy:n liiketoiminnalle siitä aiheutuneet kulut. Mikäli vuokralainen haluaa olla mukana tekemässä kuntoarviota, tulee hänen sopia siitä etukäteen Teekkarilupi Oy:n edustajan kanssa. Teekkaritalolla ei saa tupakoida sisätiloissa.

5. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan ovien lukitsemisesta vuokra-ajan päätyttyä. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan lukitsemattomista ovista mahdollisesti aiheutuvat kulut.

6. Teekkaritalon tilausvahvistus toimii sitovana vuokrasopimuksena, kun vuokrasumma on kokonaisuudessaan siirretty Teekkarilupi Oy:n tilille.

7. Teekkaritalon varaus on kirjallinen sopimus, jolla varaaja sitoutuu maksamaan vuokran tai perumaan varauksensa vähintään 30 vrk ennen varattua ajankohtaa. Alle 30 vrk perutusta varauksesta Teekkarilupi Oy laskuttaa asiakkaalta 100 €/varattu vuorokausi ja alle 14 vrk perutusta vuokrasta veloitamme asiakkaalta 200 €/varattu vuorokausi.

Alle 5 vrk ennen varausta tehdyistä peruutuksista veloitamme täyden hinnan.

8. Varausta voi siirtää veloituksetta 14 vrk ennen varattua ajankohtaa ja myöhemmin veloitamme asiakkaalta 100 €/vuorokausi siirretystä vuokrasta. Alle 5 vrk ennen tapahtumaa tehty siirto katsotaan aina perumiseksi. Siirretyn vuokran perumissääntöihin ei sovelleta samoja perumisehtoja, vaan perumisajaksi katsotaan lyhin mahdollinen perumisaika uudesta tai vanhasta varauspäivästä.

9. Teekkarilupi Oy ei ole vastuussa vuokra-aikana Teekkaritalolla tapahtuneista henkilövahingoista tai järjestyshäiriöistä. Vuokralaisen tulee noudattaa Oulun kaupungin järjestyssääntöjä vuokra-aikana. Viranomaisilla on oikeus hajottaa tapahtuma, jos sääntöjä ei noudateta.

10. Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen. Vuokraaja on viimekädessä vastuussa vuokrasopimusehtojen noudattamisesta, mikäli hänen edustamansa yritys tai yhteisö vetäytyy vastuusta.

11. Mikäli vuokralaisella on aiemmilta vuokrauskerroilta toistuvia lisälaskuja tai yksittäisiä suuria lisälaskuja, Teekkarilupi Oy varaa oikeuden lisätä laskuun takuuvuokran.

12. Vuokratut astiat palautetaan puhtaina ja omille paikoilleen. Asiakkaalta veloitetaan 100€ likaiseksi jätetystä astiastosta.

13. Mikäli vuokralainen on varannut lisäpalveluina Teekkaritalon bilevalot tai peräkärryn, hyväksyy vuokralainen myös näiden lisäpalveluiden erilliset vuokrausehdot.

14. Mikäli Vuokralainen haluaa muuttaa kohdassa 3 määritettyä vuokra-aikaa, tulee hänen varauksen tehtyään ottaa yhteyttä asiakaspäällikköön viimeistään kaksi viikkoa ennen varauspäivää. Vuokra-ajan aikaistamisesta laskutetaan 25 €/tunti. Aloitusajan myöhentämisestä ei anneta hyvitystä.

15. Yleisötilaisuuksista tulee tehdä ilmoitus poliisille ja toimia heidän ohjeidensa mukaan. Vuokraaja on velvollinen esittämään Teekkarilupi Oy:lle hyväksytyn ilmoituksen pyydettäessä.

16. Teekkaritaloa ei vuokrata lukiolaisille, eikä ammattikoululaisille. Muista alaikäisistä koostuvista ryhmistä, esimerkiksi urheilujoukkueista, tulee keskustella erikseen ennen varauksen tekoa.