SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Vuokralleantaja on Teekkarilupi Oy ja vuokralleottaja on Teekkaritalon varannut asiakas, ellei toisin ole sovittu.

VUOKRA-AIKA

Peräkärryn vuokra-aika on sama kuin Teekkaritalon vuokra-aika, ellei toisin ole sovittu.

VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Teekkarilupi Oy:n omistama peräkärry (rekisterinumero DDJ-624) tarvikkeineen. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan sen kunnon ja mikäli vuokralle otettu peräkärry tai jokin sen tarvikkeista antavat aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.

PERÄKÄRRYN KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa peräkärryä ilman vuokralleantajan suostumusta. Vuokralleottaja vastaa peräkärryn käytöstä tieliikennelainsäädännön edellyttämällä tavalla (ajokorttiluokka, kokonaismassa, nopeus, kuormansidonta). Vuokraperäkärryä ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN JA PALAUTUS

Peräkärry luovutetaan Teekkaritalon parkkipaikalta, osoitteesta Kalervontie 7, 90570 Oulu. Avain luovutetaan Teekkaritalon sisällä olevasta avainkaapista, jonka koodi annetaan vuokraajalle peräkärryn varaamisen yhteydessä. Vuokralleottajan tulee palauttaa peräkärry ja tarvikkeet viimeistään vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna ja samassa kunnossa kuin ne olivat luovutettaessa. Peräkärryn avain tulee palauttaa Teekkaritalon vuokra-aikana eteiskäytävässä sijaitsevaan avainkaappiin ja se on lukittava. Mikäli avainta ei ole palautettu vuokra-ajan loppumiseen mennessä, peritään myöhästymisestä 50 euron myöhästymismaksu.

VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä aiheutuneiden vahinkojen korjauskustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa peräkärrystä, sen käytöstä tieliikenteessä sekä kuljettamastaan kuormasta ja sen kiinnittämisestä kaikissa tilanteissa peräkärryn luovutuksesta sen palautukseen. Vuokralleottaja on velvollinen kiinnittämään ja lukitsemaan peräkärryn käytön jälkeen. Lukittavia kohteita ovat kuomu, työkalulaatikko ja aisalukko. Kiinnitysvaijeri on liitettävä aisalukkoon. Lukitus tarkistetaan käytön jälkeen.

VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

VAKUUTUKSET

Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikenne- ja kaskovakuutuksella. Omavastuu vahinkotapauksissa on 200 euroa.

KORVAUKSET

Mahdolliset vuokralleottajan aiheuttamat huolto-, korjaus- ja siivouskulut laskutetaan jälkikäteen. Kadonneesta peräkärryn avaimesta veloitetaan lukkojen uudelleensarjoituksen kustannukset. Kadonneista lukoista, kuormaliinoista tai muista peräkärryn tarvikkeista peritään hankintakustannusten mukaiset korvaukset.

VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

RIITAISUUDET

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa.

EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vuokralleottaja on lukenut yllä olevat vuokrausehdot ja hyväksyy ne varattuaan peräkärryn.